חדשות עושי חיל

כל אחד ויציאת מצרים שלו

כל אחד ויציאת מצרים שלו

את ליל הסדר השנה הקדשנו ליחס אישי לחיילנו היקרים. פחות התמקדות באורחים ויותר התמקדות באינטימיות והגיבוש המשפחתי של חיילי העמותה.

אגרת ועדכון לקראת החג

אגרת ועדכון לקראת החג

ידידים יקרים ונכבדים. ימי החגים הולכים ונגמרים, עברנו בשעה טובה ומוצלחת את ראש השנה ויום הכיפורים בהצלחה גדולה ואנחנו מתכוננים