כשמפקד המרחב בעצמו מתקשר אליך

כשצלצל הטלפון ועל הצג הופיע שמו של 'ניצב משנה מוריס חן' החסרתי פעימה. לא בכל יום מתקשר אליך שוטר מספר 1 של האזור. מיהרתי לענות. "מחר דביר מקבל דרגה", בישר לי נצ"מ חן כאילו לא ידעתי, "אני רק רוצה לוודא שאתה מגיע", אמר לי. התפלאתי, ממתי מפקד המרחב בעצמו עוסק בזוטות כאלה כמו לוודא שאני מגיע? כאן המקום לספר שד' על מדיו ומידותיו מהווה את המודל המושלם בין קיום המצוות והקפדה על קלה כבחמורה שאינו מפספס תפילה במניין וסדרי לימוד תורה מחד, ומאידך הוא מתבלט כשוטר מצטיין ומוערך מאחרון פיקודיו ועד ראשון מפקדיו. כשנכנסתי בשעה 10 בבוקר לחדר הישיבות של מרחב חברון. סביב השולחן הסבו שוטרי ומפקדי התחנה ובראשם מפקד המרחב. בראש השולחן לצד מפקד המרחב ישב דביר. משנכנסתי החל הטקס ואז בהפתעה מוחלטת הזמין אותי מוריס חן להעניק לדביר את הדרגה. על כן הוא יצר קשר להיות בטוח שאגיע, הוא רצה שאני זה שיהנה מהפרות ואעניק לו את הדרגה. אכן נחת רוח וגאווה אמיתית.

גלילה לראש העמוד